TAMARA ANN BURGH

Tamara Ann Burgh CARETAKER SERIES Tamara Ann Burgh Contact Tamara Ann Burgh About Home Page

 

     

 

 

 

TAMARA ANN BURGH     link to CV

TAMARA ANN BURGH

The artist, age 25, skinning ground squirrels
with an ulu knife in Seward Peninsula interior.
TAMARA ANN BURGH